Obiectul cererii

Obiectul cererii

Adăugare crență

Pentru a adăuga o creanță în dosar selectăm adaugă creanță. Se deschide o fereastra unde completam valoarea creanței, moneda și descrierea acesteia. Opțional putem completa ordinea de stingere a creanței și contul în care urmează să fie eliberată aceasta.

În situația în care răspunderea nu este solidară între debitori, debifăm acel debitor care nu răspunde pentru creanța respectivă.

Pentru creanțele ce urmează a se actualiza apăsăm butonul de actualizări și completăm criteriile de actualizare. Actualizările disponibile în aplicație sunt:

        1. Indice de inflatie,

        2. Dobândă legală remuneratorie (OG 9/200),

        3. Dobaândă legală (OG 13/2011),

        4. Alte dobânzi/penalități (procentual)

Aplicația va actualiza automat creanța atunci cănd utilizatorul dorește această acțiune.

Adăugare obligație

Pentru dosarele de executare silită ce au ca obiect executarea silită directă prin predare mobiliară/imobiliară sau obligația de a face, în vederea adăugării obligației apăsăm pe butonul "+" corespunzător formei de executare dorită.

În cazul predării silite completăm datele bunului ce face obiectul cererii de executare silită, iar în cazul obligației de a face sau de a nu face completăm obligația așa cum este trecută în titlul executoriu.Distribuie:
Publicat de Mihai BADEA
Mihai BADEA
About:
| Passionate about enforcement (of judgment), foreclosure, trip, technology, and building memorable web experiences that delight and convert users |